Försäljning

FÖRSÄLJNING

Vill du öka din försäljning, vi erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar.

Försäljning

De flesta företag idag är medvetna om behovet av en aktiv försäljning men för att driva försäljning med höga resultat under en lång tid krävs kontinuerligt arbete, utveckling och gedigen kompetens. Vissa företag har inte denna kunskap själva och vissa kan behöva komplettera sin försäljning med en eller flera externa kanaler. Event-Partner har gedigen erfarenhet av B2B försäljning och hjälper företag med en analys av behovet av förändring eller komplettering i säljkulturen. Vi erbjuder utbildning, föreläsningar, workshops och kan även komplettera vid säljtoppar.